AMPA C.P. Prāctiques

Valčncia

  castellano
A A A

XARXA LLIBRES 2017-2018

 
 
 
Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser beneficiāries hauran de solˇlicitar-ho, d'acord amb el model de solˇlicitud electrōnica que consta en la pāgina web de la Conselleria d'Educaciķ, i en la seu electrōnica de la Generalitat :  https://sede.gva.es
 
 
Les solˇlicituds de nova participaciķ es presentaran en el centre on es trobe matriculat l'alumnat, fins al 20 de juny de 2017.
 
No obstant aįō, la conselleria podrā establir un període extraordinari de solˇlicitud si les circumstāncies així ho requereixen.
 
 L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurā de presentar cap solˇlicitud per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condiciķ es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia.
 
Per a poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016-2017, en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarā un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.
 
Quedarā exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en 1r. de Primāria durant el curs 2017-2018.
El període ordinari per a l'etapa de Primāria i educaciķ especial finalitzarā el 27 de juny de 2017; i per a l'etapa de Secundāria i Formaciķ Professional Bāsica finalitzarā el 21 de juliol de 2017. El període extraordinari per a totes les etapes finalitzarā el 29 de setembre de 2017.
 
Import māxim de la dotaciķ
 
Per als cursos de 1r. i 2n. de Primāria: s'assignarā un import māxim de 160 euros per cada alumne/a participant en el programa. Els centres, a través de l'aplicaciķ ÍTACA, emetran un xec lliure nominatiu, per un import māxim de 160 euros, que lliuraran a les famílies de cada alumne/a, d'acord amb el procediment establit en l'article 32 de l'ordre de bases.
 
 L'adquisiciķ dels llibres de text la realitzaran les famílies mitjanįant el xec lliure.