AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
Ensenyament
 
 
 
 
 
  •  Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària.
 
  •  RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l'organització i el funcionament dels col·legis d'educació infantil de segon cicle i col·legis d'educació primària per al curs 2009-2010 (DOCV 21/07/2009)
 
 
 
 
 
plans d'emergencia
 
         
Documents relatius als plans d'emergencia als centres educatius publicats per  Conselleria d'Educació