AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
PARES I MARES
 
La formació dels pares i mares constitueix un dret i és, al mateix temps, un deure inherent a la seua funció educativa amb els fills. Pares i mares necessiten sentir-se recolzats i compresos per les institucions i els professionals de l´educació en aquesta tasca. Les escoles de pares i mares constitueixen en espai de formació on es posen en funcionament canals per a la comunicació d´inquietuds i dubtes, així com de col·laboració en la resolució de problemes comuns.
 
Proposem un “model de formació i de participació activa”, sustentat sobre bases sòlides que han de contribuir a aconseguir una educació de qualitat. Aquest model comporta dos nivells de participació dels pares en la vida de les escoles: un formatiu, que intenta cobrir les demandes que fan els pares per a donar suport al desenvolupament dels fills; i un altre participatiu, que ha d´intentar proporcionar les vies necessàries per a la participació dels pares en la democratització i en la gestió dels centres educatius.
 
Per tot allò que s´ha exposat, és fonamental que la nostra Confederació compte amb una Escola de Pares permanent en cada una de les seues tres províncies, programant i realitzant xarrades al llarg de cada curs escolar sobre totes aquelles qüestions que puguen ajudar els pares a resoldre els seus dubtes i a millorar l´educació dels seus fills i filles.