AMPA C.P. Pràctiques

València

 
 
A A A
 
  • MENUS
  • NORMES
  • LEGISLACIÓ
  • EMPRESA
 
Menu
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
RODA DELS ALIMENTS
 
Grup 1: Llet i derivats
Grup 2: Carns, peixos i ous
Grup 3: Creïlles, llegums, fruits secs.
Grup 4: Verdures i Hortalisses.
Grup 5: Fruites.
Grup 6: Cereals i derivats, sucre i dolços
Grup 7: Greixos, oli i mantega
 
 
Pots descarregar-te la guia d'alimentació editada per l'Agència  Espanyola de Seguretat Alimentaria.
 
 
El Menjador Escolar és un servei complementari d'ajuda a la escolarització i d'educació alimentària, l'acord de funcionament del mateix ha sigut establert pel Consell Escolar.
 
Com totes les activitats escolars, el Menjador Escolar està regit pel Reglament de Règim Intern del Centreel qual fou aprovat en el seu dia pel Consell Escolar.
 
A més a més del mencionat reglamente també regeixen les seguents normes:
 
1.- El Menjador Escolar començarà el dia 3 d'Octubre de 2011 i finalitzarà el 31 de Maig de 2012.
 
2.- S'entén que l'ALTA en el Menjador és per a tot el periode abans indicat, no autoritzant-se baixes sense causes justificades.
3.- Els/les alumnes amb alguna quantitat pendent de pagament de cursos anteriors, no podran fer ús del Menjador en tant no paguen el deute.
 
4.- El pagament dels rebuts es realitzarà de forma domiciliada la primera dezena de cada mes pel Banc BANCAIXA (Sucursal José Capuz). Les despeses pel rebut seran de 0,50 euros mensual. Si es produeix un impagat cal abonar 3 euros.
 
Donat que el pressupost està prou ajustat es prega que efectuen els pagaments puntualment.
5.- En les absències per malaltia es descomptarà, en el rebut del mes següent, la part proporcional de la minuta a partir del tercer dia (3,00 euros) i allò , si es comunica al Centre abans del tercer dia de absència.
 
6.- Els/les alumnes que han sol·licitat BECA no podran fer ús del Menjador en tant no es confirme que els ha sigut concedida i deuran abonar la diferència 0,31 euros per dia.
 
7.- Si algun alumne/a pateix algun tipus de dolencia o alergia alimentària que li impedisca menjar de tot, deuran indicar-ho en la FITXA DE L'ALTA i adjuntar un informe del metge (no es demana un Certificat Metge), sense que açò presuponga que es vagen a establir menús alternatius en tots els casos.
 
 
 
  • DECRET 122/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el preu públic pel servei de menjador prestat pels centres d'ensenyança infantil de la Generalitat Valenciana.
 
  •  Resolució de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, sobre el servei complementari de menjador dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2009/2010.
 
 
 
 
 
 
El menú de menjador és elaborat per l'empresa Colevisa.
Els menús estan calculats perquè el menjar de migdia cobrisca el 40% de les Kcal necessàries diaries.
 
 
 
Adreça de la Empresa.
 
    Avgda 1º de Maig.
    46100 -  Burjassot.
    València.
 
  96 316 91 06
  96 316 91 07