AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
 

Matricula en Futur, Matricula en Valencià

 
Sí al valencià. Sí a les llengües. Sí a les oportunitats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'hora de matricular:

 • Fes una creu en el programa òptim: PEV/PIL
 • Recorda’t de marcar només una opció, els programes PEV/PIL són els primers en els quals s'esgoten les places. Si margues PEV/PIL en primera opció i PIP en segona opció, la llei no obliga a donar-te plaça en valencià.
 • Presenta sols una sol·licitud d'admissió i un màxim de tres centres.
 • Les places d'ensenyament en valencià són limitades en molts centres, adjunta tota la documentació per obtenir el màxim de punts en el barem.
         
A maig comença el període de matriculació als centres educatius d'infantil i primària.
 
Per matricular el vostre fill o la vostra filia heu de demanar el full de matriculació al centre escolar que us corresponga.
 
Al formulari teniu dos opcions, les conegudes com a línia en valencià (PEV/PIL) o línia en castellà (PIP).
 
Quines són les característiques d'aquests programes?
Característiques: Va adregat a alumnes majoritàriament no valencianoparlants. L'escolarització s'inicia en valencià i el castellà s'incorpora durant l'educació primària. Aplica una metodología específica que:
 
 • Respecta la llengua familiar de l'alumnat
 • Treballa a partir de situacions comunicatives
 • La nova llengua s'aprén mitjanant l'ús
 
Resultats: S'aplica a partir deis excel·lents resultats a Finlàndia i Canadà. Els alumnes dominen eguilibradament valencià i castellà. El alumnes castellanoparlants que enceten l'escolarització en valenciá són els que millors resultats treuen en valencià, castellà i anglés.
 
 
Característiques: La llengua bàsica de treball és el castellà. El valencià s'introdueix progressivament. Durant el segon cicle de primària s'incorpora una assignatura en valencià (Coneixement del medi).
 
Resultats: En els tests realitzats els alumnes tenen resultats diversos. En general l'alumnat té més dificultats per a dominar valencià i castellà de forma equilibrada. En els darrers estudis realitzats entre alumnes que en un mateix centre estudiaven aquest programa i el d'immersió lingüística en valencià els resultats eren determinants. Els alumnes matriculats en PIL mostraven més competencia en valencià, castellà i anglés.
 
Altres avantatges de l'educació bilingüe: Els programes PEV/PIL són els únics que garanteixen la competencia bilingüe i faciliten l'aprenentatge d'una altra llengua. El domini de dos idiomes permet gue les persones desxifren molta més informació sobre el llenguatge gue si només dominen una llengua. Ser bilingüe facilita:
 • Una millor integració cultural
 • Millor capacitat i predisposició a noves llengües
 • Un rendiment acadèmic més alt
 • Major preparació per a la Universitat
 • Més oportunitats, més eixides professionals