AMPA C.P. Pràctiques

València

A A A
junta directiva
 
 
 • Mª Angeles Ballesteros Servent. Presidenta
 • Marisa Gómez Tesorera
 • Claudia Bono Secretaria
 • Inma Sánchez Vocal
 • Elida Puig Vocal
 • Cesar Casanova Vocal
 • Ivonne Matos Vocal
 • Angels Blasco Vocal
 • Isabel Pummer Vocal
 • Cristina Llorens Vocal
 • Eva Randegger Vocal
 • Ana Castelló Vocal
 • Eugenia de Santos Vocal
 • Elena Verdú Vocal
 
 
 
 
QUE FA LA JUNTA DIRECTIVA
 
 
L'Assemblea General extraordinària cada dos anys ( llevat de els propis estatuts) tria a la Junta Directiva de l'APA . Es pot donar el cas de la reelecció de la mateixa junta, cosa permesa. El que és obligatori, en cas de dimissió del president o dimissió del 50% de la junta, és convocar eleccions.
 
Per a donar estabilitat a l'APA és molt important que la Junta Directiva treballe en equip, assumeixi la seva responsabilitat com òrgan i els seus membres, amb independència dels càrrecs treballen tots per igual i desenvolupin, a més, la funció específica del càrrec. Així la presidència haurà de convocar les reunions, coordinar el grup, executa els acords i signa les sol·licituds de subvencions i ordena el pagament. Li dóna suport la vicepresidència que ho podrà substituir d'una manera provisional. El secretari serà l'encarregat dels documents i col·laborarà estretament amb la presidència i el tresorer es fa responsable dels comptes de l'associació. Els vocals que s'encarreguen de diferents àrees específiques en comissions, són els quals decideixen les accions que pren i executa l'APA.
 
La Junta Directiva ha d'elevar, a l'assemblea de socis, els acords que afectin a l'interès general de la comunitat educativa. Formarà part del Consell Escolar del centre i participarà en els processos electorals proposant els candidats representants dels pares i mares. També farà seguiment de la gestió del centre i del consell escolar i l'hi comunicarà als socis perquè estiguin al dia de la situació del centre.
 
Así mateix és missió de la Junta Directiva dur a debat i acord, els temes que afecten i preocupen a pares i mares sobre el centre o sobre el sistema educatiu per a prendre acord i elevar-lo al ple del consell escolar i si fora d'interès local, dur-lo al Consell Escolar Municipal.