AMPA C.P. Pràctiques

València

 
 
 
assegurança escolar
Ací teniu a la vostra disposició el protocol d'actuació en cas d'accident al costat de la pòlissa de cobertures del assegurança escolar contractat amb AlLianz.
 
 
 
LESIÓ GREU
LESIÓ MITJANA
LESIÓ LLEU
1º En  cas d'urgència  vital amb risc greu per a la vida, s'acudirà al Centre Sanitari més pròxim.
1º El responsable de l'alumne valorarà la lesió i en cas que aquesta requereixi atenció mèdica.
1º  El  responsable  de  l'alumne valorarà la lesió.
2º   El   centre   es   posarà   en contacte amb la família de l'alumne, comunicant-li que ha estat necessari traslladar-lo a un centre sanitari.
2º   El   centre   es   posarà   en contacte amb la família de l'alumne, comunicant-li que és necessari el trasllat de l'alumne a un centre sanitari. El familiar responsable haurà de comparèixer al col·legi per acompanyar a l'alumne.
2º Ho comunicarà al pare / mare / tutor a l'hora de sortida.
3º  A  continuació  la  família  de
l'alumne es posarà en contacte amb Allianz al 913255568 / 902102687, facilitarà el de
pòlissa, nom de l'accidentat i tipus de lesió i indicarà a què Centre Sanitari s'ha traslladat a l'assegurat.
3º  A  continuació  la  família  de l'alumne es posarà en contacte amb Allianz al 913255568 /
902102687, facilitarà el de pòlissa, nom de l'accidentat i tipus de lesió. Allianz li indicarà a què Centre Sanitari s'ha de traslladar a l'assegurat.
3º Si el pare / mare / tutor de l'alumne ho considera necessari contactarà    amb    Allianz    al 913255568   /   902102687, facilitarà el de pòlissa, nom de l'accidentat i tipus de lesió.
4º Els familiars hauran de prendre   nota   dels   passos   a seguir segons les indicacions d'Allianz i el centre omplirà el comunicat d'accidents corresponent.
4º Els familiars hauran de prendre   nota   dels   passos   a seguir segons les indicacions d'Allianz i el centre omplirà el comunicat d'accidents corresponent.
4º Els familiars hauran de prendre   nota   dels   passos   a seguir segons les indicacions d'Allianz i el centre omplirà el comunicat d'accidents corresponent..